Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://mykortingscode.com.

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet hoe wij persoonlijk identificeerbare informatie (“Persoonlijke Informatie”) verzamelen en gebruiken die u rechtstreeks of via uw gebruik van onze Website aan ons verstrekt. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangevuld. De nieuwste versie verschijnt op onze website. Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken zoals uiteengezet in dit Privacybeleid (zoals gewijzigd of aangevuld) of zoals anderszins aan u bekendgemaakt of waarmee u toestemming hebt gegeven, of zoals wij anderszins toestemming hebben om dit te doen in overeenstemming met dit Privacybeleid.
Wet bescherming persoonsgegevens 1998.

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en onbedoeld verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens te voorkomen.

Bezoek onze website
Wanneer u onze sites bezoekt, verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens van uw computer. Dit omvat bijvoorbeeld uw IP-adres, browsertype en -versie of de pagina waarvandaan u bent doorverwezen. Deze gegevens worden voor statistische of technische doeleinden (optimalisatie van het aanbod, eliminatie van fouten) geëvalueerd zonder enige specifieke relatie met u persoonlijk. Als we een inbreuk op de beveiliging of onrechtmatig gebruik vermoeden, behouden we ons het recht voor om de verzamelde gegevens te evalueren om het incident te analyseren.

Persoonlijke gegevens
Als u een van de partners bezoekt waarnaar wij via onze site verwijzen, worden de betreffende persoonsgegevens aan de aanbieder doorgegeven. Hiertoe behoren onder meer cookies die worden gebruikt om het boekingsproces vast te leggen. Met behulp van cookies kan de aanbieder herkennen dat u gebruik hebt gemaakt van het aanbod dat via onze website wordt aangeboden. De aanbieder kan informatie over uw boeking gebruiken om uw aanbod te verbeteren. Van tijd tot tijd kunnen we andere bedrijven inschakelen om namens ons diensten te verlenen, zoals marketingmateriaal. Wij verstrekken aan derden uitsluitend de persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun diensten te kunnen verlenen. Afgezien van onze relatie met overheden/autoriteiten (waarover wij geen controle hebben), zullen wij passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedereen met wie wij uw persoonlijke gegevens om welke reden dan ook delen, ermee instemt deze veilig te houden en deze alleen voor andere doeleinden te gebruiken voor de doel van het verlenen van haar diensten en verzamelt geen persoonlijke gegevens van u als onderdeel van het verlenen van haar diensten. Indien wij persoonsgegevens niet kunnen doorgeven aan de betreffende leveranciers of eventuele andere derde partijen, kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Door uw verzoek in te dienen, gaat u akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens aan de betreffende aanbieders en andere derde partijen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen, gebruikt en anderszins verwerkt in het Verenigd Koninkrijk en/of enig ander land(en) in de Europese Economische Ruimte (EER). EER-landen zijn alle lidstaten van de Europese Unie, evenals Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Wij kunnen persoonsgegevens ook buiten de EER opslaan, gebruiken of anderszins verwerken. De wetgeving inzake gegevensbescherming is buiten de EER mogelijk niet zo streng als in de EER. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten de EER, tenzij (1) het land waarnaar de gegevens worden overgedragen een land is dat volgens de Europese Commissie een passend niveau van gegevensbescherming biedt, of (2) de persoonsgegevens worden verzonden naar een Verenigde Staten. Een overheidsbedrijf van het Koninkrijk dat zich heeft aangesloten bij het Safe Harbor-programma, of (3) de persoonsgegevens worden overgedragen aan een bedrijf dat volgens ons contract met hen alleen verplicht is de gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en adequate beveiliging te handhaven om de persoonlijke informatie te beschermen die wij denken te hebben, of (4) wij zijn verplicht om de persoonlijke informatie aan een overheid/autoriteit te verstrekken om onze diensten te kunnen verlenen

Nieuwsbrief
Als u zich wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief, hebben wij uw e-mailadres nodig. Indien u dit wenst, kunt u aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken, zodat wij de informatie kunnen selecteren die voor u geschikt is.

Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van onze nieuwsbrief.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden. Gebruik hiervoor de link in de nieuwsbrief.

Cookies en analysetools
Cookies zijn kleine tekstbestanden die van onze website naar uw computer worden overgebracht wanneer u op onze pagina’s surft. De cookies kunnen kortstondig in het RAM-geheugen van uw computer worden opgeslagen (“sessiecookies”) of permanenter op uw harde schijf (“permanente cookies”). Hierdoor kunnen wij onze inhoud bijvoorbeeld aanpassen aan uw interesses en voorkeuren.

WordPress-cookie
Om ons aanbod te verbeteren, gebruiken we de WordPress-cookie wpEmojiSettingsSupports van WordPress, die wordt gebruikt om emoji-ondersteuning in te schakelen op pagina’s die WordPress gebruiken. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een WordPress-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Zie meer informatie op de privacypagina van WordPress: https://wordpress.org/about/privacy/

Google Analytics
Om ons aanbod te verbeteren, gebruiken wij de analysetool en cookie van Google Analytics. De zo gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP
Uw in het kader van Google Analytics verzonden browseradres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Google Tagmanager
Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze dienst van Google Inc. maakt het beheer van websitetags via een interface mogelijk. Google Tag Manager activeert andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Voor meer informatie, klik hier. click here. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/#:~:text=We%20may%20collect%20information%20such,Google%20product%20without%20Your%20consent.

Google Analytics en Cookies
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.

Google AdSense
Deze website toont advertenties via Google AdSense. Daarom kan uw browser een cookie opslaan die is verzonden door Google Inc. of een derde partij. Deze cookie kan worden uitgelezen door Google Inc. of derde partijen. Raadpleeg uw browser om een ​​cookie te verwijderen of uw cookiebeheer in het algemeen te wijzigen. Normaal gesproken vindt u deze instellingen onder Extra → Privacy-instellingen (Firefox) of onder Extra → Internetopties → Privacy (Internet Explorer).

U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de volgende browserplug-in te downloaden en te installeren: http://www. .google.com/privacy/

Privacyverklaring met betrekking tot sociale netwerken en sociale platforms, inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, Instagram en Google:

We hebben ingebouwde plug-ins voor verschillende sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Google en meer.

Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een sociale plug-in bevat, wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van het overeenkomstige sociale netwerk. Via deze verbinding ontvangen de sociale netwerken via de plug-in de informatie dat u met uw IP-adres een specifieke pagina van onze website heeft bezocht.

Gegevens worden overgedragen naar het betreffende sociale netwerk. Houd er rekening mee dat wij als aanbieder van deze website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door het sociale netwerk en dat u de gegevensbeschermingsregels van het betreffende netwerk moet lezen om uw eigen comfortniveau te bepalen.

Sociale netwerkintegratie
In mykortingscode.com zijn plug-ins van Facebook, Twitter, Instagram, Google+ en anderen geïntegreerd, waarmee cookies kunnen worden geïnstalleerd. Wanneer u een pagina op mykortingscode.com bezoekt, worden directe verbindingen tot stand gebracht met de servers van de betreffende netwerken. Dit betekent dat informatie over uw bezoek aan onze website wordt doorgegeven aan de netwerkexploitanten.

Wij willen u erop wijzen dat wij geen precieze informatie hebben over hoe deze sociale netwerken deze informatie gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieder:

Aangepaste doelgroepen voor Facebook-sites
Om u advertenties te tonen die aansluiten bij uw interesses, gebruiken wij de Facebook Website Custom Audiences-tool. Uit uw profielgegevens wordt een onomkeerbare controlesom (hashwaarde) gegenereerd, die voor analyse- en marketingdoeleinden naar Facebook wordt verzonden.

Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook op https://www.facebook.com/ ads/website_custom_audiences en https://www.facebook.com/privacy/explanation. Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van Facebook Website Custom Audiences, kunt u dit doen op https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Integratie van diensten en inhoud van derden
Het kan voorkomen dat wij op onze platforms inhoud van derden weergeven, zoals video’s of kaarten van sites als YouTube of Google Maps. In dit geval ontvangt u cookies van deze derde partijen. Wanneer u de pagina bezoekt, worden gegevens over u, zoals uw IP-adres, automatisch naar de aanbieder verzonden. Helaas geven niet alle providers informatie over hoe zij deze gegevens gebruiken. Als dergelijke informatie aan ons wordt verstrekt, zullen wij deze naar u doorsturen.

Andere gegevensuitwisseling
Uw gegevens worden in beginsel alleen doorgegeven als dit wettelijk is toegestaan ​​of als u daarvoor toestemming heeft gegeven.

iFrames van andere aanbieders op onze site
Wij bieden de mogelijkheid om inhoud van andere touroperators op onze website weer te geven met behulp van een zogenaamd iFrame.

Recht op informatie
U heeft in beginsel het recht om ons (per brief of e-mail) te vragen welke gegevens van u worden opgeslagen of verwerkt, met welk doel en aan wie deze gegevens worden of zijn doorgegeven. Voor het reageren op een dergelijk verzoek brengen wij kosten in rekening. Wij streven ernaar om binnen 40 dagen na ontvangst van uw schriftelijke verzoek en vergoeding op uw verzoek te reageren. In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen wij uw verzoek weigeren.

Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens die wij verwerken onjuist of onjuist zijn, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Contact Formulier
In ons contactformulier vragen wij u om uw naam en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw verzoek te verwerken.